Průmyslové a logistické centrum Lovosice
Přehled
PLC
Výhody
Investoři
DZCL
Lovosice
Odkazy
Novinky
Kontakt
Home

Průmyslové a logistické centrum Lovosice je jedinou průmyslovou zónou s kombinací silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy v České republice.

mapa

Propojení Lovosic s Prahou a Drážďanami železnicí v roce 1850 zahájilo rozvoj průmyslu v tomto regionu. Město Lovosice tím získalo důležité železniční napojení do šesti různých dopravních směrů. Město Lovosice leží na 4 panevropském dopravním koridoru.

Cílem zastupitelstva města je rozvíjet průmysl stále víc. Z tohoto důvodu byl územním plánem schválen prostor o rozloze cca 120 ha jako rezerva pro rozvoj nových průmyslových území. Průmyslové a logistické centrum Lovosice je rozděleno do 4 základních částí – zón.

Nabízíme vám široký výběr "zelených ploch", které jsou plně vybaveny technickou a dopravní infrastrukturou.

1. zóna (plocha 4,6 ha)

 • přímé napojení dálničním přivaděčem na budovanou dálnici Praha - Drážďany
 • v přímém sousedství říčního přístavu (řeka Labe)
 • v přímém sousedství železniční vlečky napojené na vysokokapacitní železniční stanici
 • vybudovaná základní infrastruktura - plyn, elektřina, pitná voda, splašková kanalizace
 • realizováno silniční napojení

2. zóna (plocha 22,0 + 4,9 ha)

 • přímé napojení dálničním přivaděčem na budovanou dálnici Praha - Drážďany
 • vybudovaná základní infrastruktura - plyn, elektřina, pitná voda, splašková kanalizace
 • realizováno silniční napojení

3. zóna (plocha 5,0 ha)

 • přímá vazba na vysokokapacitní železniční stanici, která leží na 4. evropském železničním koridoru
 • vybudovaná základní infrastruktura - plyn, elektřina, pitná voda, splašková kanalizace
 • silniční a dálniční napojení ze stávající komunikace

4. zóna (volná plocha areálu Cukrovaru - 10,3 ha a pozemek ozn. 4.3 - 3,88 ha)

 • prostor již obsazen, aktuálně nabízen prostor bývalého Cukrovaru a pozemek 4.3
 • leží přímo u budované dálnice Praha - Drážďany
 • všechny pozemky jsou vybaveny inženýrskými sítěmi