Průmyslové a logistické centrum Lovosice
Výhody
PLC
Výhody
Investoři
DZCL
Lovosice
Odkazy
Novinky
Kontakt
Home

 • excelentní napojení na evropskou dopravní síť
 • multimodální zbožové centrum - dálnice, železnice, vodní doprava
 • dálnice Lovosice - Praha 65 km/35 min.
 • dálnice Lovosice - Drážďany 70 km/40 min.
 • železnice Lovosice - Praha 84 km/63 min.
 • železnice Lovosice - Drážďany 107 km/120 min.
 • řeka Labe - do Hamburku 7 dní, do Rotterdamu 10 dní
 • velkokapacitní nákladové nádraží
 • říční terminál
 • pražské mezinárodní letiště dostupné do 1 hodiny
 • 50 ha volných ploch
 • profesionální management průmyslové zóny
 • podpora místní a státní správy
 • prostředí rostoucí ekonomiky
 • akreditovaná průmyslová zóna

north-west-south-east